شرايط و ضوابط جذب نیروی انسانی شركت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام)


شركت پالایش نفت اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری(نوبتكاری) خود از بین فارغ‌التحصیلان مرد واجد شرایط مطابق جدول زیر ازطریق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه حضوری، گزینش وطب كار درچهارچوب قانون كار وتامین اجتماعی، تحت پوشش پیمانكار شخص ثالث، دعوت به همكاری می‌نماید.

رشته‌های تحصیلی مورد نیاز

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
۱ کارشناسی مهندسی مکانیک كلیه گرایش‌ها
۲ کارشناسی مهندسی شیمی كلیه گرایش‌ها
۳ کارشناسی مهندسی نفت كلیه گرایش‌ها
۴ کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی كلیه گرایش‌ها
۵ کارشناسی مهندسی برق كلیه گرایش‌ها
۶ کارشناسی مهندسی كامپیوتر سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری اطلاعات
مواد آزمون :

برای نمایش مواد آزمون، از لیست بالا، رشته تحصيلي خود را انتخاب نمایید

*** دروس عمومی ***

1.ادبیات فارسی

2. زبان انگلیسی

3. معارف اسلامی

4. اطلاعات رایانه

5. هوش واستعداد

*** دروس تخصصی ***

1. ریاضی

2. فیزیك

3. شیمی

4. ترمودینامیك

5. مكانیك سیالات

6. انتقال

7. حرارت وانتقال جرم

*** دروس عمومی ***

1.ادبیات فارسی

2. زبان انگلیسی

3. معارف اسلامی

4. اطلاعات رایانه

5. هوش واستعداد

*** دروس تخصصی ***

1. ریاضی

2. فیزیك

3. استاتیك

4. مقاومت مصالح

5. مكانیك سیالات

6. ترمودینامیك و انتقال حرارت

*** دروس عمومی ***

1.ادبیات فارسی

2. زبان انگلیسی

3. معارف اسلامی

4. اطلاعات رایانه

5. هوش واستعداد

*** دروس تخصصی ***

1. ریاضی

2. فیزیك

3. مدارهای الكتریكی(مدار1 و مدار2)

4. الكترونیك(آنالوگ ، دیجیتال و الكترونیك صنعتی )

5. كنترل (كنترل خطی ، كنترل صنعتی )

6. قدرت (بررسی سیستم های قدرت یك ، ماشین های الكتریكی2 و 1)

*** دروس عمومی ***

1.ادبیات فارسی

2. زبان انگلیسی

3. معارف اسلامی

4. اطلاعات رایانه

5. هوش واستعداد

*** دروس تخصصی ***

1. ریاضی

2. فیزیك

3. معماری كامپیوتر ومدار منطقی

4. شبكه های كامپیوتری

5. ساختمان داده والگوریتم

6.سیستم عامل

*** دروس عمومی ***

1.ادبیات فارسی

2. زبان انگلیسی

3. معارف اسلامی

4. اطلاعات رایانه

5. هوش واستعداد

*** دروس تخصصی ***

1. ریاضی

2. فیزیك

3. شیمی

4. ترمودینامیك

5. مكانیك سیالات

6. انتقال

7. حرارت وانتقال جرم

شرایط آزمون استخدامی

شرایط عمومی

شرایط ورود به آزمون استخدامی به شرح زیر است:


شرایط ورود به آزمون استخدامی به شرح زیر است:

1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. متدین به دین مبین اسلام و یا یكی از ادیان رسمی كشور مصرح درقانون اساسی

4. داشتن تندرستی و توانایی كامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن كوررنگی به تائید طب كار بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

5. عدم تعهدخدمت در دستگاههای دولتی وغیردولتی

6. داوطلبان نباید بصورت رسمی یاپیمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند

7. داشتن كارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا كارت معافیت دائم غیرپزشكی(تاريخ اخذ كارت حداكثر تا 31 شهريورماه 1396 باشد)

8. نداشتن سوءپیشینه كیفری به تائید مراجع ذیصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی واعتیاد به مواد مخدر